KSP – Korespondenční seminář z programování

Jedná se o soutěž pro žáky (a mezi žáky) středních i základních škol, kteří mají zájem o informatiku, matematiku nebo logiku, pořádanou/spravovanou především studenty Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Dvakrát do roka je možnost využít soustředění KSP, pro nejlepší řešitele je zajištěno přijetí na MFF bez konání přijímacích zkoušek.

KSP.MFF.cuni.cz

Příprava chloridu železitého (FeCl_3)

Každý kdo si vyrábí vlastní DPS nejjednodušší nažehlovací cestou potřebuje k vyleptání připraveného cuprextitu leptací roztok. Ten je nejčastěji tvořen asi 30% roztokem chloridu železitého. Ve specializovaných obchodech se dá sehnat za přijatelnou cenu asi 50Kč za 200ml, prodává se i v lahvích po 500ml, nebo 1l. Nicméně tento roztok se dá poměrně jednoduše, i když časově náročně, připravit z běžně dostupných substancí i „doma“. Doporučuji dobře větrané prostory – při přípravě vznikají dráždivé a vznětlivé páry! Na místě je také použití ochranných pomůcek. Celý příspěvek