KSP – Korespondenční seminář z programování

Jedná se o soutěž pro žáky (a mezi žáky) středních i základních škol, kteří mají zájem o informatiku, matematiku nebo logiku, pořádanou/spravovanou především studenty Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Dvakrát do roka je možnost využít soustředění KSP, pro nejlepší řešitele je zajištěno přijetí na MFF bez konání přijímacích zkoušek.

KSP.MFF.cuni.cz